Menu Sluiten

Reglement

Toernooi reglement:

      1. Deelname is uitsluitend toegestaan aan leden met een geldige N.B.F op naam gestelde
       bowlingpas, en aan leden van buitenlandse bowlingfederaties die bij de WTBA zijn aangesloten.
      2. Deelnemers met een pasgemiddelde van 0.00 moeten een gemiddeldeverklaring van hun vereniging over
       minimaal 21 game te kunnen tonen.
       Zonder een gemiddeldeverklaring wordt men ingedeeld in klasse 1, mag niet ouder zijn dan 14 dagen (zie Art.308 N.B.F. Sportreglement).
       Het NBF bondsbureau bepaald voor alle spelers met een buitenlandse bowlingpas die tijdens eerdere seizoenen in Nederland hebben deelgenomen aan toernooien hun toernooigemiddelde 2019-2020 naar analogie van het bepaalde in art. 306 van het NBF Sportreglement waarbij de in Nederland behaalde resultaten worden opgeteld bij de door de betreffende buitenlandse federatie gepubliceerde gegevens
       Dit toernooigemiddelde wordt middels een Excelbestand naar toernooiorganisatoren verzonden, de gegevens, van dit bestand zijn leidend en worden daarom voor buitenlandse spelers te allen tijde worden gebruikt voor de bepaling van handicap of bonus in plaats van het op zijn/haar buitenlandse pas getoonde gemiddelde. Zijn er van een deelnemer geen gegevens bij de NBF bekend dan is hij/zij verplicht alle in zijn/haar bezit zijnde bowlingpassen te tonen.
      3. Re – entry is eenmaal toegestaan in dezelfde klasse. De laatste gespeelde serie telt. (Artikel 521 van het N.B.F. sportreglement).
      4. Bowlingkledij is verplicht.
      5. De deelnemers dienen een half uur voor aanvang van hun series zich te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
      6. In de spelersruimte mag niet gerookt, gedronken, gegeten noch poeder, hars of daarmee
       vergelijkende substanties worden gebruikt.
       De deelnemers mogen tijdens de duur van hun series geen alcoholhoudende dranken gebruiken.
      7. De scores van de 2e klasse uit de voorrondes worden meegenomen naar de finales.
       De scores van de 1e klasse uit de voorrondes worden niet meegenomen naar de finales.
      8. Bij ex-aequo zal gaan we als volgt te werk: indien er een gelijke stand is beslissend voor een
       plek In de finale dan zal er een 9e en 10e frame worden gespeeld, net zolang totdat er een beslissing is gevallen.
      9. Bij afwezigheid tijdens de finales vervalt het recht op het prijzengeld voor de geplaatste
       speler/ster (dit geldt niet voor de Sweeper), de vrij gekomen plek voor de finale of
       semi-finale wordt opgevuld met de eerst volgende speler op de lijst.
      10. Tegen verwerkte en gepubliceerde scores kan binnen 15 minuten na de betreffende serie protest worden aangetekend.
       Later ingediende protesten worden niet in behandeling genomen.
      11. Ingevolge Art. 531 lid 3 van het N B F sportreglement is iedere ingeschreven
       deelnemer verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
      12. Opbouw inschrijfgeld:
       Baanhuur 30,94
       Prijzengeld 24,74
       Extra prijzengeld 6,64
       Organisatiekosten 6,61
       Afdracht NBF Deelnemers 2,00
       Totaal 45,00
       Sponsorbijdrage 25,93
      13. Op het toernooi is verder het N.B.F. sportreglement van kracht. In alle gevallen waarin dit
       reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Dit besluit is bindend.
      14. In geval van het annuleren van een inschrijving dienen deelnemers dit uiterlijk 7 dagen voor
       aanvang van betreffende serie aan te geven.
      15. Gebeurt dit niet dan zal de volledige entry (ook re- entry) in rekening worden gebracht.
       alleen bij hoge uitzondering zal hiervan afgeweken worden.
      16. O De inschrijver verklaart zich akkoord met het Privacy beleid conform de Algemene Verordening
       Gegevensbescherming (AVG) van Deventer Bowling Vereniging en gaat akkoord met het
       verwerken en publiceren van de gegevens van alle door inschrijver ingeschreven personen
       in de betreffende klassementen.
      17. O Inschrijver geeft, mede namens alle door inschrijver ingeschreven personen, toestemming voor het maken
       en publiceren van foto`s en/of beeldmateriaal voor promotie doeleinden
      1. Extra prijzen:
       In elke serie Kunnen er zogenaamde HAMBONES gewonnen worden, voor iedere 4 strikes op rij ontvangt u € 10,00 (Max 10 per serie)
       Voor de eerste perfect game hebben wij een bedrag van € 300 klaarliggen.