Toernooi reglement

 1. Deelname is uitsluitend toegestaan aan NBF-leden en leden van buitenlandse bowling federaties met een toernooilicentie.
 2. Er wordt gespeeld volgens het NBF-Sportreglement.
 3. Wanneer op de bowlingpas geen gemiddelde is vermeld, heeft het gemiddelde geldigheid waarover door de (wedstrijd)secretaris van de lid-rechtspersoon (bijv. vereniging) van de betreffende speler een verklaring is afgegeven. Het laatst bedoelde gemiddelde dient te zijn berekend over alle games die door de betreffende speler zijn gespeeld in alle wedstrijden van het lopende seizoen met een minimum van 21 games. Naast de games van interne wedstrijden betrekt de wedstrijdsecretaris daarbij de games die het bondsbureau heeft geregistreerd van de overige wedstrijden tijdens het lopende speelseizoen. Deze gemiddelde verklaring mag niet ouder zijn dan 14 dagen.
 4. Wanneer geen gemiddelde beschikbaar is op de hiervoor beschreven wijze of een gemiddelde is vermeld over minder dan 21 games, heeft het gemiddelde geldigheid waarover de federatie waartoe de betreffende speler behoort een schriftelijke verklaring heeft afgegeven. Dat gemiddelde moet zijn berekend over alle games die door de betreffende speler zijn gespeeld in alle wedstrijden van het lopend speelseizoen, met een minimum van 21 games, en mag niet ouder zijn dan 14 dagen.
 5. Indien een deelnemer naast een gemiddelde uit Nederlandse bowlingactiviteiten, beschikt over één of meer geldige buitenlandse bowlingpassen, is deze speler verplicht dit voor aanvang te melden. Het hoogste pasgemiddelde wordt aangehouden.
 6. Het NBF bondsbureau voorziet elke toernooi- organisator van een programma met toernooigemiddelden van spelers die met een buitenlandse pas hebben deelgenomen aan Nederlandse toernooien. Dit gemiddelde is opgebouwd uit gegevens van de eigen federatie alsmede alle in Nederland gegooide games en zal leidend zijn voor deelname aan alle kampioenschappen, toernooien en wedstrijden.
 7. Re-entry is wel één maal toegestaan, de laatste gespeelde serie (Artikel 521 van het N.B.F. sportreglement)
 8. Bowlingkleding is verplicht, ook tijdens de prijsuitreiking.
 9. De deelnemers dienen zich een half uur voor aanvang van hun serie te melden bij de wedstrijdleiding in verband met de baanindeling.
 10. Alle inschrijvingen die voor 1 juni 2022 binnen zijn, worden schriftelijk bevestigd, met vermelding van datum en speeltijd.
 11. Elke telefonische aanmelding dient per gewone post of via e-mail te worden bevestigd.
 12. Ingevolge artikel 531 lid 3 van het NBF-Sportreglement ben je bij inschrijving verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
 13. Bij ex-aequo wordt de volgorde van deelnemers bepaald door de scratch pinfall die is behaald. Indien deze ook gelijk is, dan treedt artikel 218 lid 3C van het NBF-Sportreglement in werking.
 14. In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet beslist de wedstrijdleider en dit besluit is bindend.