Toernooi reglement

 1. Deelname is uitsluitend toegestaan aan leden met een geldige N.B.F op naam gestelde Bowlingpas, en aan leden van buitenlandse bowlingfederaties die bij de WTBA zijn aangesloten.
 2. Deelnemers met een pasgemiddelde van 0.00 moeten een gemiddelde verklaring van hun vereniging over minimaal 21 game te kunnen tonen. Zonder een gemiddeld verklaring wordt men ingedeeld in klasse 1, mag niet ouder zijn dan 14 dagen (zie Art.308 N.B.F. Sportreglement). Gemiddelde van niet NBF-leden met een buitenlandse bowlingpas.Indien een niet NBF-lid beschikt over één of meer geldige buitenlandse bowlingpassen of geldige verklaringen van zijn gemiddelde is de betreffende speler verplicht dat vooraf aan de wedstrijdleiding te melden, en moet hij al zijn bowlingpassen en gemiddelde verklaringen aan de wedstrijdleiding tonen. (Art.309 N.B.F Sportreglement).
 3. Re – entry is eenmaal toegestaan in dezelfde klasse. De laatste gespeelde serie telt. (Artikel 521 van het N.B.F. sportreglement)
 4. Bowlingkledij is verplicht.
 5. De deelnemers dienen een half uur voor aanvang van hun series zich te melden bij het Wedstrijdsecretariaat.
 6. In de spelersruimte mag niet gerookt, gedronken, gegeten noch poeder, hars of daarmee vergelijkende substanties worden gebruikt. De deelnemers mogen tijdens de duur van hun series geen alcoholhoudende dranken gebruiken.
 7. De scores van de 2e klasse uit de voorrondes worden meegenomen naar de finales.
  De scores van de 1e klasse uit de voorrondes worden meegenomen tot de top acht naar de finales. Bij de top 8 en de top 4 gaan de score op nul.
 8. Bij ex-aequo zal gaan we als volgt te werk: indien er een gelijke stand is beslissend voor een plek In de finale dan zal er een 9e en 10e frame worden gespeeld, net zolang totdat er een beslissing is gevallen.
 9. Bij afwezigheid tijdens de finales vervalt het recht op het prijzengeld voor de geplaatste Speler/ster (dit geldt niet voor de Sweeper), de vrij gekomen plek voor de finale of Semi-finale wordt opgevuld met de eerst volgende speler op de lijst.
 10. Tegen verwerkte en gepubliceerde scores kan binnen 15 minuten na de over serie protest worden aangetekend. Later ingediende protesten worden niet in behandeling genomen.
 11. Als gevolg van Art. 531 lid 3 van het N B F sportreglement is iedere ingeschreven Deelnemer verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
 12. Opbouw inschrijfgeld:
  Baanhuur€30.94
  Prijzengeld€24.74
  Extra prijzengeld €6.64
  Organisatiekosten€6.61
  Afdracht NBF deelnemers €2.00
  Totaal€45.00
  Sponsorbijdrage€25.93
 13. Op het toernooi is verder het N.B.F. sportreglement van kracht. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Dit besluit is bindend.
 14. In geval van het annuleren van een inschrijving dienen deelnemers dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van betreffende serie aan te geven.
 15. Gebeurt dit niet dan zal de volledige entry (ook re- entry) in rekening worden gebracht. alleen bij hoge uitzondering zal hiervan afgeweken worden.
 16. De inschrijver verklaart zich akkoord met het Privacy beleid conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van Deventer Bowling Vereniging en gaat akkoord met het verwerken en publiceren van de gegevens van alle door inschrijver ingeschreven personen in de betreffende klassementen.
 17. Leden van een buitenlandse bowlingfederatie geven hierbij, mede namens alle door inschrijver ingeschreven personen, toestemming voor het verwerken van resultaten door de Nederlandse Bowling Federatie.
 18. Inschrijver geeft, mede namens alle door inschrijver ingeschreven personen, toestemming voor het maken en publiceren van foto`s en/of beeldmateriaal voor promotie doeleinden.