Home

Beste Bowlers,
 

Helaas zijn wij genoodzaakt om het Deventer Open Handicap toernooi te cancelen.                                                                                                                                                                                         

De reden hiervoor is dat er te weinig belangstelling is om deel te nemen aan dit toernooi en voor ons als organisator het financieel niet haalbaar is.

Wij hopen van onze kant dat jij begrip hebt voor dit besluit.

Wel hebben we voor het seizoen 2022-2023 de Deventer Open Handicap weer op de kalender staan.

Deze wordt dan gespeeld op zaterdag 27 mei tot en met maandag 29 mei.

We spreken dan de hoop uit om jou als deelnemer op een van deze dagen te begroeten in een van de series.

Namens de organisatie van de Deventer Open Handicaptoernooi,
Willem Salomons.